KIITO-hanke

 

KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen

 

Mikä on KIITO-hanke?

KIITO on Euroopan sosiaalirahaston (Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) rahoittama hanke, joka toteutetaan 1.9.2016 – 31.8.2019. Muita rahoittajia ovat Tampereen kaupunki ja Mänttä-Vilppulan kaupunki.

Hankkeen ydinajatus on testata, millä toimenpiteillä, rahoituksella, tukitoimilla ja ohjauksella työssä kotoutuminen on mahdollista.

Mikä on hankkeen tavoite?

KIITO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusi työssä kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan.

Miten hankkeessa toimitaan?

KIITO-hankkeessa kartoitetaan osallistujien ammatillista osaamista työvoimaa vaativille aloille. Osallistuja saa tukea tehtäväkohtaisen osaamisen ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittymiseen. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat.

Hankkeessa rakennetaan työelämään sopivaa porrasmallia, jossa maahanmuuttajan osaamista arvioidaan ja ammatillista kehittymistä seurataan askel kerrallaan.

Kenelle hanke on tarkoitettu?

KIITO-hankkeen kohderyhmää ovat pääsääntöisesti kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat. Hankkeen osallistujiksi lasketaan myös yrityksissä toimivat työpaikkaohjaajat.

Mukaan haetaan työnantajia, joilla on rekrytointitarve.

Mille aloille hankkeessa keskitytään?

KIITO-hanke kohdennetaan erityisesti työvoimaintensiivisille aloille, kuten esimerkiksi rakennus-, keittiö-, hoiva-, puhdistuspalvelu- sekä kuljetus- ja logistiikka-aloille.

Ketkä ovat hankkeen toteuttajat?

KIITO-hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK),  Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy (TAMK).

Onnistuminen

Faisal Irsan löysi työpaikan KIITO-hankkeen avulla. Lue lisää Faisalista ja muista onnistujista Takkin Sauma-lehdestä.

Mainokset