KIITO-hanke

TYÖ PARAS KOTOUTTAJA?
KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeen päätösseminaari 15.8.2019

Työ paras kotouttaja (Ene Härkönen)

Minä osaan (Ari Jussila)

Työpajatoiminta kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukena (Taija Tuominen)

Työpajatoiminta kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukena pdf-versio (Taija Tuominen)

Turvallisesti rapaten ja roiskuen -suomen kieltä aidoissa ympäristöissä (Riikka Kulonen)

Sensitiivinen yritysyhteistyö ja työllistyminen (Ene Härkönen-Aarne Hämäläinen-Jussi Haavisto)

Tavoitteellinen ohjaus kantaa (Hanne Mäki-Hakola)

Ammatillinen kotoutuminen tulevaisuudessa (Ene Härkönen)

 

 

KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen

 

Mikä on KIITO-hanke?

KIITO on Euroopan sosiaalirahaston (Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) rahoittama hanke, joka toteutetaan 1.9.2016 – 31.8.2019. Muita rahoittajia ovat Tampereen kaupunki ja Mänttä-Vilppulan kaupunki.

Hankkeen ydinajatus on testata, millä toimenpiteillä, rahoituksella, tukitoimilla ja ohjauksella työssä kotoutuminen on mahdollista.

Mikä on hankkeen tavoite?

KIITO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusi työssä kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan.

Miten hankkeessa toimitaan?

KIITO-hankkeessa kartoitetaan osallistujien ammatillista osaamista työvoimaa vaativille aloille. Osallistuja saa tukea tehtäväkohtaisen osaamisen ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittymiseen. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat.

Hankkeessa rakennetaan työelämään sopivaa porrasmallia, jossa maahanmuuttajan osaamista arvioidaan ja ammatillista kehittymistä seurataan askel kerrallaan.

Kenelle hanke on tarkoitettu?

KIITO-hankkeen kohderyhmää ovat pääsääntöisesti kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat. Hankkeen osallistujiksi lasketaan myös yrityksissä toimivat työpaikkaohjaajat.

Mukaan haetaan työnantajia, joilla on rekrytointitarve.

Mille aloille hankkeessa keskitytään?

KIITO-hanke kohdennetaan erityisesti työvoimaintensiivisille aloille, kuten esimerkiksi rakennus-, keittiö-, hoiva-, puhdistuspalvelu- sekä kuljetus- ja logistiikka-aloille.

Ketkä ovat hankkeen toteuttajat?

KIITO-hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK),  Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy (TAMK).

Onnistuminen

Faisal Irsan löysi työpaikan KIITO-hankkeen avulla. Lue lisää Faisalista ja muista onnistujista Takkin Sauma-lehdestä.